Menu

Pwll CP School

Mighty oaks from acorns grow

Who's Who

Mr P Trotman – Headteacher / Prifathro

 

Mrs M Knott – Deputy Headteacher / Dirprwy Prifathrawes

 

Miss V Hollands – Year 5 & 6 Teacher / Athrawes Blwyddyn 5 & 6

Miss C Webster - 3 & 4 Teacher / Athrawes Blwyddyn 3 & 4

Mrs K Knott – Year 1 & 2 Teacher / Athrawes Blwyddyn 1 & 2

Mrs K Davies – Nursery & Reception – Meithrin / Derbyn

 

Miss V John – Foundation Phase TA / CA Cyfnod Sylfaen

Miss J Poyer-Owen – Foundation Phase TA / CA Cyfnod Sylfaen

Mrs C Nelson – Learning support / Cymorth dysgu

Mr S Morris – Learning support / Cymorth dysgu

Mrs R Quaglia - Learning support / Cymorth dysgu

Miss C James - Learning support / Cymorth dysgu

Miss C Hall - Learning support / Cymorth dysgu

Mrs T Howell – Learning support / Cymorth dysgu

Mrs L Davies – Learning support / Cymorth dysgu

Miss S Davies – HLTA

 

Miss N Lewis – ATF Leader / Arweinydd CAA

Mrs R Davies – ATF Teacher / Athrawes CAA

 

Mrs C Soady-Jackson – ATF TA / CA CAA

Miss H Small – ATF TA / CA CAA

Mr J Parsons – ATF TA / CA CAA

Mrs M Harding – ATF TA / CA CAA

Mrs L Lloyd - ATF TA / CA CAA

Mrs F Ring - ATF TA / CA CAA

Mrs N Eedy – ATF TA / CA CAA

Miss E Carpenter - ATF TA / CA CAA

Miss L Rosser - ATF TA / CA CAA

Miss L Davies - ATF TA / CA CAA

 

Non – Teaching Staff / Staff Ychwanegol


Miss S Rees – Cogydd

Mrs A Rees – Clerical Officer / Swyddog Clerigol

Mrs L Real – Admin Assistant / Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mr M Dumelow – Caretaker / Gofalwr

Top