Menu

Pwll CP School

Mighty oaks from acorns grow

Who's Who

Mr P Trotman – Headteacher / Prifathro

 

Mrs R Davies – Deputy Headteacher / Dirprwy Prifathrawes

 

Miss V Hollands – Year 5 & 6 Teacher / Athrawes Blwyddyn 5 & 6

Mr T Rees - 3 & 4 Teacher / Athrawes Blwyddyn 3 & 4

Miss C Webster – Year 1 & 2 Teacher / Athrawes Cyfnod Sylfaen

 

Miss J Poyer-Owen – Foundation Phase TA / CA Cyfnod Sylfaen

Mrs R Quaglia - Learning support / Cymorth dysgu

Miss J Gauhri - Learning support / Cymorth dysgu

Miss C James - Learning support / Cymorth dysgu

Mrs L Davies – Learning support / Cymorth dysgu

Miss A Scriven - Learning support / Cymorth dysgu

Miss S Davies – HLTA

 

Miss N Lewis – ATF Leader / Arweinydd CAA

Mrs R Davies – ATF Teacher / Athrawes CAA

Mrs C Cleobury - ATF Teacher / Athrawes CAA

 

Mrs C Soady-Jackson – ATF TA / CA CAA

Mrs M Harding – ATF TA / CA CAA

Mrs F Ring - ATF TA / CA CAA

Mrs N Eedy – ATF TA / CA CAA

Miss L Rosser - ATF TA / CA CAA

Miss V John – ATF TA - CA CAA 

Mr S Morris – ATF TA - CA CAA

Mrs C Jacob – ATF TA - CA CAA

Mrs E Griffiths – ATF TA - CA CAA

Miss C Naylor - ATF TA - CA CAA

 

Non – Teaching Staff / Staff Ychwanegol


Miss S Rees – Cogydd

Mr J Rees - Cynorthwyydd Arlwyo 

Mrs A Rees – Clerical Officer / Swyddog Clerigol

Mrs L Real – Admin Assistant / Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mr M Dumelow – Caretaker / Gofalwr

Top