Menu

Pwll CP School

Mighty oaks from acorns grow

Policies

Admission Policy – Polisi Derbyn

Anti-Bullying Policy – Polisi Gwrth-fwlio

Bilingualism Policy – Polisi Dwyieithrwydd

Complaints Policy / Polisi Cwynion

Bomb Threat Policy – Polisi Bygythiad Bom

Child Protection Policy – Polisi Amddifyn Plant

Child Protection Policy Appendix A- Polisi Amddifyn Plant Atodiad A

E-safety Policy – Polisi E-ddiogelwch

Health and Safety Policy – Polisi Iechyd a Diogelwch

Inclusion Policy – Polisi Cynnwys

Intimate Care Policy – Polisi Gofal Personol

Positive Behaviour Policy – Polisi Ymddygiad Cadarnhaol

Preventing Extremism Policy – Polisi Atal Eithafiaeth

Top