Menu

Pwll CP School

Mighty oaks from acorns grow

Welcome

Croeso i Ysgol Gynradd Y Pwll

I warmly welcome you to our school website where you will find information about all aspects of life at Pwll County Primary School.

Please use the tabs on the left and top of the page to find out about our school.  Please do not hesitate to contact us at the school if you would like to find out more about us.

Many thanks,

Mr Paul Trotman
(Headteacher)

 

 

Croeso i’n gwefan ysgol lle y byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am bob agwedd ar fywyd yn Ysgol Gynradd Pwll.

Defnyddiwch y tabiau ar y chwith ac ar frig y dudalen i gael gwybodaeth am ein hysgol. Peidiwch ag oedi i gysylltu a ni yn yr ysgol os hoffech wybod amdanom ni.

Diolch yn fawr,

Mr Paul Trotman
(Prifathro)

Top