Staff

Teaching Staff / Staff Addysgu


Mr P Trotman – Headteacher / Prifathro

Mrs M Knott – Deputy Headteacher / Dirprwy Prifathrawes

Year 3 & 4 Teacher / Athrawes Blwyddyn 3 & 4

Miss C Webster – Year 1 & 2 Teacher / Athrawes Blwyddyn 1 & 2

Miss V Hollands – Year 5 / 6 Teacher / Athrawes Blwyddyn 5 & 6

Mrs K Davies – Nursery / Reception – Meithrin / Derbyn

Miss V John – Foundation Phase TA / CA Cyfnod Sylfaen

Miss J Poyer-Owen – Foundation Phase TA / CA Cyfnod Sylfaen

Mrs C Nelson – Foundation Phase TA / CA Cyfnod Sylfaen

Miss S Davies – HLTA

Mrs R Evans – TA / CA

Mrs T Howell – Learning support / Cymorth dysgu

Mrs L Davies – Learning support / Cymorth dysgu

Mr J Sullivan – Learning support / Cymorth dysgu

Miss N Lewis – ATF Leader / Arweinydd CAA

Mrs R Davies – ATF Teacher / Athrawes CAA

Mrs C Soady-Jackson – ATF TA / CA CAA

Mrs C Keenan – ATF TA / CA CAA

Miss H Small – ATF TA / CA CAA

Mr J Parsons – ATF TA / CA CAA

Miss M Harding – ATF TA / CA CAA

Miss J Vickery – ATF TA / CA CAA

Mrs N Eedy – ATF TA / CA CAA

Miss D de Kerckhove  РATF TA / CA CAA

Non – Teaching Staff / Staff Ychwanegol


Miss S Rees – Cogydd

Mrs B Lewington – Kitchen Support / Cymorth Cegin

Mrs A Rees – Clerical Officer / Swyddog Clerigol

Mrs L Real – Admin Assistant / Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mr M Dumelow – Caretaker / Gofalwr