School Deprivation Grant / Grant Amddifadedd Disgyblion

Pwll C.P School PDG Statement

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low income families and are currently known to be eligible for free school meals (e – FSM) pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC). Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for frre school meals who are LAC.

 

Datganiad GAD Ysgol Y Pwll

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) i ysgolion gyda disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac ar hyn o bryd maent yn gymwys i gael prydau ysgol am ddima disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na che mis. Disgwylir plant i ysgolion wneud y defnydd gorau o’r arian hwn i weithredu strategaethau cynaliadwy a fydd yn dod a newidiadauyn gyflym i ddysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy’n LAC.