Minecraft

The school has Minecraftedu installed on all computers in the junior classes.

Minecraftedu is a Minecraft teaching platform – a specially designed version of Minecraft where teachers can run carefully pre-designed Minecraft worlds to help pupils develop new skills. It naturally lends itself to work in art, science and mathematics and of course presents a highly motivating range of opportunities to develop social and collaborative skills.

Minecraft also serves as a constant tool for the learning of social/behaviour rules and skills with pupils. The rules which apply to living and working in a school community also apply fully to any Minecraft community we are looking in.

 

Mae’r ysgol wedi gosod Minecraftedu ar bob cyfrifiadur yn y dosbarthiadau iau.

Mwynglawdd dysgu Minecraft yw Minecraftedu – fersiwn arbennig o Minecraft lle gall athrawon redeg bydau Minecraft a gynlluniwyd yn ofalus i helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau newydd. Mae’r rhaglen yn bendant yn weithio o fewn celf, gwyddoniaeth a mathemateg ac wrth gwrs mae’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chydweithredol.

Mae Minecraft hefyd yn gweithredu fel offeryn cyson ar gyfer dysgu rheolau a sgiliau cymdeithasol/ymddygiad gyda’r disgyblion. Mae’r rheolau sy’n berthnasol i fyw a gweithio mewn cymuned ysgol hefyd yn gymwys yn llawn i unrhyw gymuned Minecraft yr ydym yn gweithio ynddi.