Skip to main content


Ysgol Gynradd Y Pwll

Pwll County Primary School Website

Home  Contact Us  Information  Class pages   Letters home  Picture Gallery  School Documents  Councils and Committees  Archive   
About Us
About Us
Pwll County Primary School is a village school set back off the A484 as you leave Llanelli on the road to Burry Port and Kidwelly.  We are fortunate to be learning in the most picturesque of surroundings overlooking the sea and the Gower peninusula.  It really is a special place to come to learn.  We have approximately 90 pupils on roll and include a specialist autism teaching facility as a very important part of our provision. 

Pause Stop Previous Next View full-sized photos

 
Everything that we do in Pwll County Primary School has the welfare and learning of the children as its driving force. 
 
This website is a key communication tool for those wishing to know more about our school.  On the site you will find photographs and examples of children's work, a live school diary, local information, slideshows of whole school events and a range of other information.
 
Don't forget to visit our information section where you will find a copy of the most recent school newsletter. 
 
If you would like to find more about our school, please contact us using the contact us tab at the top of this page.

 

Paul Trotman

Headteacher

 

 

Amdanom ni


Mae Ysgol Gynradd Pwll yn ysgol bentref wedi'i leoli yn ôl yr A484 wrth i chi adael Llanelli ar y ffordd i Borth Tywyn a Chydweli. Rydym yn ffodus i fod yn dysgu yn yr ardaloedd harddaf o amgylch sy'n edrych dros y môr a pheninwsula Gŵyr. Mae'n lle arbennig i ddod i ddysgu. Mae gennym tua 90 o ddisgyblion ar y gofrestr sy’n cynnwys cyfleuster addysgu awtistiaeth arbenigol fel rhan bwysig iawn o'n darpariaeth.

Mae popeth a wnawn yn Ysgol Gynradd Pwll er mwyn lles a dysgu'r plant.
 
Mae'r wefan hon yn offeryn cyfathrebu allweddol i'r rhai sy'n dymuno gwybod mwy am ein hysgol. Ar y wefan fe welwch luniau ac enghreifftiau o waith plant, dyddiadur ysgol fyw, gwybodaeth leol, sleidiau o ddigwyddiadau ysgol gyfan ac wybodaeth arall.
 
Peidiwch ag anghofio ymweld â'n hadran wybodaeth lle byddwch yn dod o hyd i gopi o newyddion yr ysgol.
  
Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am ein hysgol, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r tab ar dop y dudalen hon.

 

Paul Trotman

Pennaeth