Skip to main content


Ysgol Gynradd Y Pwll

Pwll County Primary School Website

Home  Contact Us  Information  Class pages   Letters home  Picture Gallery  School Documents  Councils and Committees  Archive   
School Council
Eco Committee
Digital Champions
Criw Cymraeg
Sports Ambassadors
PTA

Eco Committee/Pwyllgor Eco 

 

Eco Code

We don't drop litter
We don't waste paper
We always try to recycle what we can
We don't waste precious water
We try to save energy by switching off lights and computer monitors whenever possible
We try to keep our playground a clean, tidy and fun place to be

Cod Eco

 

Nid ydym yn gollwng sbwriel

Nid ydym yn gwastraffu papur

Rydym bob amser yn ceisio ailgylchu'r hyn y gallwn

Nid ydym yn gwastraffu dŵr gwerthfawr

Rydym yn ceisio arbed ynni trwy ddiffodd goleuadau a monitro cyfrifiaduron pryd bynnag mae’n bosib

Rydyn ni'n ceisio cadw ein hardal chwarae yn glân, daclus a hwyl