Skip to main content


Ysgol Gynradd Y Pwll

Pwll County Primary School Website

Home  Contact Us  Information  Class pages   Letters home  Picture Gallery  School Documents  Councils and Committees  Archive   
School Council
Eco Committee
Digital Champions
Criw Cymraeg
Sports Ambassadors
PTA

Criw Cymraeg

 

Criw Cymraeg/Welsh Crew is a relatively new pupil voice group. We aim to encourage and promote the use of Welsh throughout the school, across the curriculum and in all areas of school life. 

 

We meet regularly and are fully involved in planning new and exciting ways to develop and encourage fellow pupils and adults to speak Welsh as much as possible in our school. 

 

We are currently planning to take assemblies, teach Welsh playground games and to display phrases and commands around the school. 

 

Watch this space for more innovative and fun ways of helping Pwll C.P. School to SIARAD CYMRAEG!  SPEAK WELSH!

 

                       

                         Criw Cymraeg

 

Mae Criw Cymraeg yn grŵp llais disgybl cymharol newydd. Ein nod yw annog a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg trwy'r ysgol, ar draws y cwricwlwm ac ym mhob maes o fywyd yr ysgol.

Rydym yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cymryd rhan wrth gynllunio ffyrdd newydd a chyffrous i ddatblygu ac annog cyd-ddisgyblion ac oedolion i siarad Cymraeg gymaint ag y gallu yn ein hysgol.

Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu cymryd gwasanaethau, dysgu gemau Cymreig ac i arddangos ymadroddion a gorchmynion o gwmpas yr ysgol.

Gwyliwch y lle hwn am ffyrdd mwy arloesol a hwyliog o helpu Pwll C.P. Ysgol i SIARAD CYMRAEG! SIARAD CYMRAEG!

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Flag_of_Wales_2.svg/2000px-Flag_of_Wales_2.svg.png