Skip to main content


Ysgol Gynradd Y Pwll

Pwll County Primary School Website

Home  Contact Us  Information  Class pages   Letters home  Picture Gallery  School Documents  Councils and Committees  Archive   
School Diary
Vision Values and Aims
Governing Body
Governors' Annual Report
Staff
Site Map
Links
Minecraft
Safeguarding
Clubs
Pupil Deprivation Grant

Afterschool Clubs

 

Please note that the following clubs will be running this half-term. Please could you complete the pro-forma below by Monday if you wish your child/children to attend these clubs. Clubs are available on a first come first served basis by returning the attached form.  Due to the limited spaces we encourage those who have signed up to ensure they attend the club in order to reserve their space. Please note: Children will not be able to attend clubs until the attached form has been returned.

 

 

 

There will be a small charge of £1 per session for gardening club. Children can pay by giving money to the teachers on the morning of the clubs – or pay a half-term in advance (£7 for this half-term).

 

 

 

Yours sincerely,

 

Mr. Trotman

Headteacher

 

 

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Foundation

Phase

3.00 - 4.00

Gardening Club

(Rec – Y2)

 

 

 

 

 

Juniors

3.15 - 4.15

 

Sports through the medium of Welsh 

ICT

Film Club

 

Arumba

 

 

*ICT Club to alternate between Y3/4 and Y5/6 each week, starting with Y3/4 

 

 

 

 

 

Clybiau ar ol ysgol

Sylwer y bydd y clybiau canlynol yn rhedeg yr hanner tymor yma. A allech chi gwblhau'r ffurflen isod erbyn dydd Llun os ydych chi'n dymuno i'ch plentyn / plant fynychu'r clybiau hyn. Mae clybiau ar gael ar sail y cyntaf i'r felin trwy ddychwelyd y ffurflen atodedig. Oherwydd y mannau cyfyngedig rydym yn annog y rhai sydd wedi ymuno i sicrhau eu bod yn mynychu'r clwb er mwyn cadw eu lle. Sylwer: Ni fydd y plant yn gallu mynychu clybiau nes bod y ffurflen atodedig wedi'i dychwelyd.

Bydd tâl bychan o £ 1 y sesiwn ar gyfer clwb garddio. Gall plant dalu trwy roi arian i'r athrawon ar fore y clybiau - neu dalu hanner tymor ymlaen llaw (£7 am yr hanner tymor hwn).

Yr eiddoch yn gywir,

Mr Trotman

Prifathro